.


  Nghị định mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

  Admin
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 48
  Join date : 23/04/2010

  Nghị định mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động Empty Nghị định mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

  Bài gửi  Admin on Wed May 12, 2010 1:11 am

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động.

  2. Pháp luật lao động được quy định tại Nghị định này bao gồm những quy định trong Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ luật Lao động.

  3. Nghị định này không áp dụng đối với các hành vi vi phạm pháp luật lao động thuộc các lĩnh vực dạy nghề, học nghề; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; bảo hiểm xã hội.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật lao động quy định tại Nghị định này.

  Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính pháp luật lao động trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng bị xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định này, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

  2. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.

  ...

  Điều 29. Hiệu lực thi hành

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2010.

  Nghị định này thay thế Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

   Hôm nay: Mon Apr 22, 2019 8:02 pm